Jeg håber, du altid vil føle dig velkommen og mødt med respekt af alle ansatte – og dermed tryg i klinikken. Jeg beder om, at du udviser tilsvarende respekt over for mit personale, selv om du måtte være utilfreds med noget. Skulle du have nogen form for kritik af dine oplevelser eller behandling, beder jeg dig rette den til mig, Frederikke Uldall Urne

Generelle indsatsområder
”De akut syge”: Målrettet undersøgelse & behandling.
”De unge”: Omsorg for gravide, småbørn & nybagte forældre mhp. en god start på et sundt liv. ”De ældre”: Støtte til en værdig alderdom med et minimum af medicin.
“De kroniske syge”: Regelmæssig kontrol af kronisk sygdom med et minimum af medicin

Specielle indsatsområder for 2022:

Opsøgende hjemmebesøg hos ældre

Opsporing af patienter med demens

Opsporing af patienter med osteoporose

Den generelle mentale sundhed med fokus ensomhed efter corona

Metoder
I klinikken arbejder vi ud fra retningslinjer fra Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinikken er tilmeldt de nationale projeketer (DAK-e) til sikring af kvaliteten i arbejdet med mennesker med kroniske lidelser. Jeg anvender samtalen som et vigtigt redskab, da mange af de problemstillinger jeg møder, er af blandet medicinsk, psykologisk og social karakter. Vi arbejder ud fra Dansk Standards retningslinjer for hygiejne i lægepraksis.