Vi har fokus på patientsikkerheden

Denne side giver dig mulighed for at fortælle om utilsigtede hændelser, som du har oplevet i din kontakt som patient eller pårørende med Øbro lægehus,  i forbindelse med sygehusvæsnet, hjemme plejen eller andet sted i sundheds væsenet.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

”Det, der skete her, burde ikke være sket. Det vil jeg være sikker på, at Lægehuset eller sundhedsvæsnet kan lære af.”

Hændelsen er utilsigtet, fordi læge eller andet personale i Lægehuset eller andet sted i sundhedsvæsenet ikke har til hensigt at skade dig.

Vi vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Det er derfor af stor betydning, du fortæller, hvad der skete, så vi alle kan lære af det.

Der er tale om et ikke-sanktionerende system, som er helt adskilt fra patientklagesystemet og øvrige erstatningssystemer.

Til gennemførelse af disse ting er her etableret link til anmeldelse af UTH.

Start rapportering af UTH