Læger

Klinikindehaver:

 

 

 

 

 

 

 

Frederikke Uldall Urne, speciallæge i almen medicin,

Født 1972

Kandidat 2004

Speciallæge i Almen Medicin i 2012

Praktiserende læge siden 2013

Diplomlæge i manuel medicin i 2021

Medlem af
Dansk Selskab for Almen Medicin,
Den Almindelige Danske Lægeforening
Dansk selskab for Muskuloskeletal medicin

Jeg har under min uddannelse været på et bredt udvalg af medicinske og kirurgiske afdelinger og hele tiden haft fokus på den almene del af specialerne, idet jeg altid har ønsket at blive praktiserende læge. Jeg sætter stor pris på alsidigheden i mit arbejde og jeg kan lide mangfoldigheden jeg møder i min dagligdag sammen med muligheden for den personlige kontakt der er i praksis. Jeg ønsker at behandle og rådgive alle med størst mulig respekt for den enkelte, set i lyset af hvert enkelt menneskes syn på sundhed og trivsel samt nuværende livsituation.

Vikarlæge:

Klinikken anvender lægevikar under min sygdomsperiode

Christina Zacho og Lena Raffn passer klinikken under Frederikkes sygdomsforløb frem til 1.1.24 hvor klnikken overtages af Rikke Skjelborg.

Uddannelseslæger:

Klinikken deltager ikke længere  i uddannelse af læger grundet sygdom hos principallægen. 

 

I mine ferier/ved kursus henviser jeg telefonisk til en af nedenstående læger i ferie ringen. Aflyt tlf. svareren for hvem der passer for mig eller kig på hj. siden under lukkedage

Lægerne Ydre Østerbro: tlf. 39 20 44 60

Lægerne i Brumleby: tlf. 39 29 52 00

Marianne Rossen: tlf. 39 18 03 58

Lars Aagaard: tlf. 39 20 61 51

Mette Lykke Truelsen og Lotte Amalie Kai Lykkegaard : tlf. 35 26 61 01

Frederik Tebering og Sofie Helms / tid samme dag: tlf. 7060 2027