Kvalitet og patientsikkerhed

Klinikken havde d. 2. 11.2016 tilsynsbesøg med henblik på at sikre, at klinikken lever op til de kvalitetskrav, Danske Regioner stiller til almen praksis – lige som til alle andre aktører i sundhedsvæsenet.
Klinikken blev akkrediteret og lever således op til alle kvalitetsstandarderne for almen praksis.
Det er en glæde, da kravene er sammenfaldende med klinikkens værdier: Faglighed, Effektivitet og Tryghed. Vores sidste værdi: engagement, håber jeg du fornemmer, når du kommer i klinikken.

Siden 2019 har alle praktiserende læger af regeringen været pålagt at deltage i lokale klyngeforeninger til aftenmøder til at højne efteruddannelse for praktiserende læger i stedet for løbende akkrediteringer.