Information

Øbro lægehus er en solopraksis på Østerbrogade 21, 2. th.

Konsultation:

Alle konsultationer sker efter aftale med klinikken.

Tidsbestilling kører efter princippet tid samme dag.

Alle undersøgelser og  tjek hos lægen foregår ved at bestille tid samme dag telefonisk inden kl. 11 (ej onsdage) eller elektronisk bestilt efter midnat samme dag. I perioder med kursus eller megen sygdom blandt ptt. kan der ikke altid opnås tid samme dag, hvor der så af klinikken prioriteres efter akut sygdom først.

Dvs. man kan booke tider fremadrettet hos lægen til
Årskontrol  (af: KOL, forhøjet blodtryk, sukkersyge, astma, depression)Graviditetsundersøgelser
Børneundersøgelser

 

 

 

 

 

Børneundersøgelser: Kvaliteten af undersøgelsen bliver bedst, når barnet er udhvilet og barnets forældre har god tid til undersøgelsen. Derfor ønsker vi helst ikke at foretage disse undersøgelser sent om eftermiddagen.

Husk at medbringe vaccinationskort og barnets bog til undersøgelsen.

Telefonisk kontakt: 
Alle dage på på telefon 39295006.

mandag, tirsdag, torsdag ml. 8-13.00, fredag 8-12 onsdag ml. 14.00-15.00

Tidsbestilling
Foretages telefonisk ml. kl. 08.00-11.00; onsdag ml. 14.00-15.00 eller via hjemmesiden døgnet rundt under linket: Selvbetjening. Du kan selv oprette dig på hjemmesiden eller få adgangskoden hos mig.

Receptfornyelse
Vanlig ikke vanedannende medicin kan fornyes dagligt hos personalet ml. 08.00-11.00: onsdage: 14.00-15.00  eller via hjemmesiden under “Receptfornyelse”.

Recepter på vanedannende medicin som sovepiller, nervepiller og stærk smertestillende medicin kan kun fornyes ved konsultation hos læge.

Er du ny i klinikken og tager du medicin dagligt, vil jeg gerne hilse på dig, inden jeg fornyer din recept. Bestil derfor venligst tid til lægekonsultation i god tid, før du løber tør for din faste medicin.

 

Henvisning                                                                                                     

Hvis du ønsker henvisning til speciallæge, psykolog, fysioterapeut eller andre behandlere, skal du bestille en tid til konsultation. Der kan ikke henvises over telefon eller mail.

Blodprøver
Tages løbende i løbet af dagen efter aftale med lægen. Hvis der bestilles blodprøver som ikke er aftalt ved konsultation med lægen er det som udgangspunkt selvbetaling.

E-mail konsultation & prøvesvar
Efter aftale kan du få svar på rutineundersøgelser via “e-konsultation”. Dog ikke svar på HIV test, der altid skal gives personligt.
Du kan selv via “e-konsultation” stille korte konkrete spørgsmål til lægen. Skriver du vedrørende dit barn, beder vi dig gøre det ved brug af barnets CPR-nummer og log-in.
Brug venligst telefonen ved akutte problemer.

FMK 

Vi er ved at overføre medicinordinationer til FMK – det fælles medicinkort – som gør det muligt for andre behandlere at se, hvilken medicin du får – og for os at se, hvad du evt. har fået fra andre læger.

På www.sundhed.dk kan du se, hvad du har liggende af recepter på apoteket.

Hjemmebesøg
Tilbydes i begrænset omfang og forsøges lagt til onsdag formiddag så vidt muligt. Evt. akutte hjemmebesøg skal være bestilt senest kl. 10

Husk altid dit sygesikringsbevis.