Værdier

Værdier

Analyse og anmeldelse af utilsigtede hændelser
Sommeren-2013-325-300x199

At drive en moderne serviceorienteret praksis med højt læge-og sygeplejefagligt niveau.

Faglighed
Sommeren-2013-341-199x300

Jeg vægter min egen og mit personales efteruddannelse højt, da det er afgørende for at behandlingsmetoder og patientforløb er up to date.

Effektivitet
Sommeren-2013-301-300x199

Vi prøver ved din første henvendelse at få klarhed over dit problem og straks at få lagt en plan for dit forløb. Det kan f.eks. indebære blodprøver eller andre undersøgelser, som foretages i klinikken, henvisning til speciallæge, hospital eller anden behandler. Patienter med f.eks. sukkersyge og forhøjet blodtryk følger faste forløbsplaner i klinikken.

Engagement

Jeg oplever vores faglige og menneskelige engagement som stort. Vi arbejder på at styrke det kollegiale engagement yderligere gennem bl.a. hyppige konferencer for hele lægeteamet  og personaleteamet med henblik på at styrke fagligheden og at give den enkelte medarbejder oplevelsen af at udføre meningsfulde opgaver i et fællesskab samt korrigere for opståede problemstillinger.

Tryghed
Sommeren-2013-319-199x300

Jeg håber, du altid vil føle dig velkommen og mødt med respekt af alle ansatte – og dermed tryg i klinikken. Jeg beder om, at du udviser tilsvarende respekt over for mit personale, selv om du måtte være utilfreds med noget. Skulle du have nogen form for kritik af dine oplevelser eller behandling, beder jeg dig rette den til mig, Frederikke Uldall Urne

Generelle indsatsområder
”De akut syge”: Målrettet undersøgelse & behandling.
”De unge”: Omsorg for gravide, småbørn & nybagte forældre mhp. en god start på et sundt liv. ”De ældre”: Støtte til en værdig alderdom med et minimum af medicin.
“De kroniske syge”: Regelmæssig kontrol af kronisk sygdom med et minimum af medicin

Specielle indsatsområder for 2020:

Opsøgende hjemmebesøg hos ældre

Kritisk gennemgang af medicinlister med mere end 5 præparater

Nedbringe forbrug af vanedannende medicin yderligere, selv om vi ligger meget lavt generelt.

Fokus på patientforløb hos personer med sukkersyge (DM2) og Kronisk lungelidelse (KOL)

Opsporing af patienter med demens

Metoder
I klinikken arbejder vi ud fra retningslinjer fra Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinikken er tilmeldt de nationale projeketer (DAK-e) til sikring af kvaliteten i arbejdet med mennesker med kroniske lidelser. Jeg anvender samtalen som et vigtigt redskab, da mange af de problemstillinger jeg møder, er af blandet medicinsk, psykologisk og social karakter. Vi arbejder ud fra Dansk Standards retningslinjer for hygiejne i lægepraksis.