Nyt vedr.

Corona

Vaccination

Egen læge kan ikke henvise til vaccination.  Der indkaldes efter aldersgrupper.

Frivillig tilmelding til Astra Zenica  og Johnson og Johnson vaccinen:

Der er ikke taget stilling til i vejledningen fra SST til de praktiserende læge, hvem der skal følge op på bivirkninger blandt de vaccinerede – og skelne mellem banale, reaktive bivirkninger (som mere end halvdelen får) og det alvorlige bivirkningssyndrom VITT. Derfor kan klinikken ikke anbefale det eller råde vedr. vaccinerne. Ring til SSI eller den private udbyder og rådfør dig hvis du har tvivlsspørgsmål.

Telefon

Regionerne har pr. 1.6.21 opsagt muligheden for telefoniske samtaler, opfølgning på svar og svar på årskontroller, derfor kræver al kontakt til lægen nu igen fremmøde. Det har været et tiltag for at mindske antal patienter i venteværelset. Det har været et tiltag, der har været taget rigtig godt imod af både patienterne og lægen og som vi desværre må sige farvel til nu.

Det har været en fantastisk service at kunne tilbyde patienterne, som især de ældre og de arbejdende patienter har haft stor glæde af.

Video

Få akutte problemstillinger kan evt tages pr. video, såfremt lægen skønner det. Desuden kan årskontrol også tages som video hvis pt ønsker det og er i besiddelse af tlf eller computer.