Kvalitet og patientsikkerhed.

Kvalitet og patientsikkerhed

Klinikken havde d. 2. 11.2016 tilsynsbesøg med henblik på at sikre, at klinikken lever op til de kvalitetskrav, Danske Regioner stiller til almen praksis – lige som til alle andre aktører i sundhedsvæsenet.
Klinikken blev akkrediteret og lever således op til alle kvalitetsstandarderne for almen praksis.
Det er en glæde, da kravene er sammenfaldende med klinikkens værdier: Faglighed, Effektivitet og Tryghed. Vores sidste værdi, Engagement, håber jeg fremgår, når du kommer i klinikken.